SALMON MAKI

Salmon, Avocado, Wasabi

SALMON MAKI
12.00